پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله00:38 - 1400/11/04

لزوم توجه بیشتر به دامداران نودشه در جاده هفت کشان

دامداران نودشه در جاده هفت کشان پشت هجیج جاده دسترسی به پمپاژهای آب نودشه حوالی دەرەو دۆڵێ اسیر و گرفتار برف شده اند.

به گزارش هزارماسوله ،دامداران نودشه در جاده هفت کشان پشت هجیج جاده دسترسی به پمپاژهای آب نودشه حوالی دەرەو دۆڵێ  اسیر و گرفتار برف شده اند.

برخی از اهالی این محل با ارسال پیام هایی به این پایگاه خبری تحلیلی خواستار کمک رسانی هرچه سریعتر به این مسیر شدند که بنا به اظهارات انها دام آنها به دلیل اتمام علوفه در حال تلف شدن است دامداران اگر چه علوفه مورد نیاز را در انبار واقع در نودشه ذخیره دارند لکن به دلیل عدم انتقال خوراک دام اینک گرفتارند آنها خواستار عنایت توجه مسولین محترم امر را دارند.

این دو روزە ماشینهای آفرود و شخصی هم چند بار سعی در باز کردنش کردند ولی نیاز بە ماشینهای سنگین احساس میشود،

چهارشنبە موج بعدی در راه است اگر تا آن موقع خوراک بە دامها نرسد احتمال تلف شدن زیادە ، مسئولین عزیز در این مورد مساعدتی کنند.

اداره راه تاکنون به بازگشایی این مسیر اقدام نکرده است