پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله19:47 - 1400/10/22

گزارش تصويري از سفر يك روزه مدير كل آموزش و پرورش استان كرمانشاه به پاوه

گزارش تصويري از سفر يك روزه مدير كل آموزش و پرورش استان كرمانشاه به پاوه.

به گزارش هزارماسوله ،گزارش تصويري از سفر يك روزه مدير كل آموزش و پرورش استان كرمانشاه به پاوه.