پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله22:52 - 1400/07/11

ئێساڵ۳۰%ێ جە سەمەرو وەزیو پاوەی کەم بیەن

ئێساڵ جە سەرەتاو مانگو ئاوەوەرە وەزتەکنای جە شارستانو پاوە و مەنتەقەو هۆرامانیەنە دەسش پەنە کەرد.

به گزارش هزارماسوله ، ئەحمەدی مودیر و کاربەدەسو جهادو کشت و کاڵو شارستانو پاوەی واتش:وشکەساڵی ساڵەو ئێساڵی زەرەر و زیانێ فرەش دان ئەو باخه وەزێو پاوەی،یانی ۳۰%ێ جه بەر و سەمەرو وەزیو ئێساڵو پاوەی کەم بیەن.

 ئێساڵ باخە وەزیو پاوە بەرش نەوێ و بە پاو ساڵانی ویەردەی فرە کەم بیەن و ئی ساڵە(۱۴۰۰ڕۆجیاری) بۆنەو وشکەساڵی و نەویەی وەشت و واری سەمەر مشەمەر نەوێ. 

ئەحمەدی ئینەیچشە وات کە باخێو پاوەی ۳هەزارێ و ۹۳۹ هیکتارێن کە هەزار و ۴۴۲ێ هێکتارێ چینەیە باخە وەزیەنێ و بەرئاورد مەکریو ۹۵۴ تۆنێ سەمەرش بۆ و ئیجا ۱۳۶۴ هیکتارێ جە باخەوەزێو پاوەی یاواینێ پەنە و سەمەرشان هەن و باروەرێنێ. 

وەزتەکنای باخێو شارستانو پاوەی جە سەرەتاو ئی مانگێنە(ئاوەوەرە/شهریور) دەس پەنە مەکەرۆ و تا مانگەو ترازیێ(مهر)ئیدامەش هەن و مەخاینۆ. قابلو واتەیەن کە وەزیو مەنتەقەو پاوەی چەور و بازارپەسەندێنێ و بۆنەو ئیستفادە نەکەردەی جە سام و کودی کاملەن ئورگانیک و تەبیعیێنێ.