پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله11:36 - 1400/06/25
دکتر فاروق سلیمی:

نتیجه آزمایش میکروبی آب شرب روستای دشه پس از گذشت ۷۲ ساعت مشخص خواهد شد

سرپرست شبکه بهداشت و درمان پاوه گفت: برای کسب اطمینان از سالم بودن آب شرب روستا ؛ نتیجه آزمایش میکروبی هم پس از گذشت ۷۲ ساعت تا روز جمعه مشخص خواهد شد؛ .

به گزارش هزارماسوله ،سرپرست شبکه بهداشت و درمان پاوه در گفتگویی با خبرنگار ما در رابطه با آخرین وضعیت آب شرب روستای دشه اظهار داشت: در دو روز اخیر هیچ مراجعی از اهالی روستای دشه بدلیل مسمومیت ناشی از آب شرب به بیمارستان قدس پاوه نداشته ایم.

دکتر فاروق سلیمی با بیان اینکه لوله کشی جدید مدار آبرسانی روستا هم توسط آبفای پاوه نصب شده است افزود:کلرزنی آب شرب روستا نیز به طور کامل انجام شده است , , آزمایش کلر سنجی آن مطلوب ارزیابی می شود.

وی گفت: برای کسب اطمینان از سالم بودن آب شرب روستا ؛ نتیجه آزمایش میکروبی هم پس از گذشت ۷۲ ساعت تا روز جمعه مشخص خواهد شد؛ اما احتیاط در مصرف آب شرب ضروری است.

سلیمی در پایان گفت: مخزن آب شرب روستا گندزدایی شده است و کلرسنج تازه هم نصب شده است.

گفتنی است در یک هفته گذشته بدلیل شکسته شدن لوله فاضلاب و جاری شدن آن به به مدار آبرسانی روستای دشه بیش از ۱۸۰ نفر از اهالی روستا دچار مسمومیت شدند.