پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله17:47 - 1400/05/02
رشیدی خبر داد:

شروع تزریق واکسن کرونای بیماران خاص در پاوه

مدیر داخلی بیمارستان قدس پاوه اعلام کرد:واکسن کرونای بیماران خاص در بیمارستان قدس پاوه تزریق خواهد شد.

به گزارش هزارماسوله ، مدیر داخلی بیمارستان قدس پاوه در گفتگویی با خبرنگار ما  اعلام کرد:واکسن کرونای بیماران خاص در بیمارستان قدس پاوه تزریق خواهد شد.

کیوان رشیدی افزود: با هماهنگی های بعمل آمده با دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و با تامین واکسن کرونا از نوع سینوفارم ساخت کشور چین، بیماران خاص شهرستان پاوه که تاکنون واکسن کرونا دریافت ننموده اند می توانند از روز شنبه دوم مرداد ماه تا روز چهارشنبه ششم مرداد هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ ظهر با دردست داشتن مدارک و مستندات مربوط به بیماری خود جهت دریافت و تزریق دوز اول این واکسن به بیمارستان قدس پاوه مراجعه نمایند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: موسسه خیریه واران پاوه نیز ۲۵ عدد لباس کرونایی و ۲۵ عدد گان ضد آب به بیمارستان قدس اهداء نمودند.

وی افزود: در ادامه موج همراهی و کمک مردم خیر و موسسات با بیمارستان قدس پاوه و با حضور تعدادی از اعضای هیئت رئیسه موسسه خیریه واران مجموع ۵۰ عدد لباس مخصوص شامل ۲۵ عدد گان ضد آب و ۲۵ عدد لباس مخصوص کرونایی به بیمارستان اهداء شد.