پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله09:37 - 1400/04/31

آتش سوزی های بوزین و مرخیل پاوه مهار شد

آتش سوزی های گسترده منطقه حفاظت شده بوزین و مرخیل پاوه مهار شد.

به گزارش هزارماسوله ،آتش سوزی های گسترده منطقه حفاظت شده بوزین و مرخیل پاوه مهار شد.

بخشدار باینگان به خبرنگار ما گفت: با همکاری و تلاش نیروهای مستقر آتش سوزی که بعداظهر دیروز به وقوع پیوسته بود در ساعت یک بامداد امروز مهار گردید.

هادی زامیاد افزود: ایجاد راه  آتش بری و راه دسترسی به حدود ۵ کیلومتر در کنار تلاش نیروهای مستقر در جهت اطفا حریق باعث شد که این آتش سوزی ها مهار شوند.