پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله09:48 - 1398/10/15

پلمپ یک واحد دندانپزشکی غیر مجاز در شهر نودشه

یک واحد دندانپزشکی غیر مجاز و بدون مجوز در شهر نودشه پلمپ شد.

به گزارشهزار ماسوله، یک واحد دندانپزشکی غیر مجاز و بدون مجوز در شهر نودشه پلمپ شد.

 

در پی بازدید کارشناسان نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان پاوه از شهر نودشه و مشاهده فعالیت یک واحد غیر مجاز دندانپزشکی در این شهر طی هماهنگی و مکاتبه با دادستانی شهرستان پاوه محل مورد نظر به دلیل دخالت در امور پزشکی بدون وجود مجوزهای قانونی لازم ، پلمپ و پرونده جهت رسیدگی به دادگستری شهرستان پاوه ارجاع گردید.