نمایش 1 - 1 از 1
دکتر حمید زردویی خبر داد: رئیس کاروان شهرستان های پاوه و روانسر گفت: 450 نفر در قالب 3 کاروان اهل تسنن، از استان کرمانشاه راهی سفر حج تمتع می‌شوند . 04/30/1398 - 00:08
اشتراک در کاروان سفر حج