نمایش 1 - 1 از 1
سه پروژه مهم آبرسانی آب هانی کوان به پاوه، احداث تصفیه خانه فاضلاب و بیمارستان 64 تختخوابی از پروژه های مهم شهرستان است که تاکنون فقط وعده های هیچ مسئولین را پشت سر می گذارند. 08/17/1396 - 10:30
اشتراک در پروژه های عمرانی پاوه