نمایش 1 - 1 از 1
هر سال از نيمه مهر تا اواسط آبان در باغات رنگين پائيزي شهرستان پاوه آئين كهن انار چيني و رب جوشاني جريان دارد. 08/15/1396 - 20:48
اشتراک در رب انار