نمایش 1 - 1 از 1
شهاب نادری: نماینده مردم اورامانات گفت: هدف ما ایجاد اشتغال برای جوانان این منطقه است که بتوانیم با فعال نمودن واحدهای تولیدی آمار بیکاری را در منطقه کاهش دهیم و از سرمایه گذاران هم تقاضامندیم که به تولید کارگاههای تولیدی و ایجاد اشتغال برای جوانان اقدام کنند. 08/04/1396 - 21:00
اشتراک در تخصیص اعتبار