نمایش 1 - 3 از 3
در سفر يك روزه استاندار به پاوه؛ استاندار کرمانشاه با هدف بررسی مشکلات و بازدید از چند پروژه اجرایی به شهرستان پاوه سفر کرد. 08/13/1396 - 20:24
در سفري يك روزه؛ استاندار كرمانشاه و نماينده مردم پاوه و اورامانات در سفر يك روزه خود به شهرستان پاوه، از زيرساخت هاي اين شهرستان بازديد كردند. 08/13/1396 - 20:11
گزارش مشروح؛ مراسم تودیع و معارفه استاندار کرمانشاه با حضور وزیر کشور برگزار شد. 07/12/1396 - 21:13
اشتراک در بازوند