نمایش 1 - 1 از 1
مسجدشهدایکی از مساجد سطح شهر پاوه نیاز به تعمیرات اساسی حدود ۷۰ میلیون تومان دارد. 06/21/1396 - 23:07
اشتراک در مسجد شهداي پاوه