نمایش 1 - 1 از 1
کلاسهای آموزشی مهارتی گروه جهادی شهید بهرام ولدبیگی بسیج دانشجویی دانشگاه پيام نور پاوه در قالب خیاطی ، کوک بافی و قلاب بافی در روستاهاي بخش باينگان پاوه برگزار شد. 06/21/1396 - 22:38
اشتراک در شهيد بهرام ولدبيگي