نمایش 1 - 1 از 1
گزارش/آینده ای که روشن است... اگر سرمایه گذاران و مردم همت کرده اند و ارگان ها حمایت، پس باید امیدوار بود که صنعت رو به رشد گردشگری، مانند یک منجی به داد رکود اقتصادی اورامانات برسد . 06/20/1396 - 18:13
اشتراک در صنعت گردشگري