نمایش 1 - 2 از 2
معاون جهاد کشاورزی شهرستان پاوه از آغاز برداشت گردو از باغات این شهرستان خبر داد. 07/03/1398 - 14:35
معاون فني جهاد کشاورزی شهرستان پاوه از آغاز برداشت گردو از باغات این شهرستان خبر داد. 06/16/1396 - 18:38
اشتراک در برداشت گردو