نمایش 1 - 2 از 2
عمليات احداث جاده دوم دسترسي سريع به شهرك كارگاهي پاوه آغاز شد. 11/12/1396 - 15:20
در هفته دولت صورت گرفت: به مناسبت هفته دولت، شبكه آبرساني و دفع فاضلاب شهرك كارگاهي پاوه پس از 16 سال افتتاح شد. 06/05/1396 - 20:45
اشتراک در شهرك كارگاهي