نمایش 1 - 4 از 4
با پيگيري هاي نماينده اورامانات تعهد سه ماهه جهت تحويل بيمارستان جديد پاوه امضا شد. 04/01/1397 - 17:08
در سفري يك روزه؛ استاندار كرمانشاه و نماينده مردم پاوه و اورامانات در سفر يك روزه خود به شهرستان پاوه، از زيرساخت هاي اين شهرستان بازديد كردند. 08/13/1396 - 20:11
مدير كل اداره ميراث فرهنگي استان در اولين نشست فعالين عرصه گردشگري در پاوه؛ مدير كل ميراث فرهنگي استان كرمانشاه با اشاره به عدم موفقيت كل استان در حوزه گردشگري به نسبت ظرفيت هاي موجود گفت: عدم شناختن استان و معرفي آن به ديگر مناطق از مهمترين عاملي است كه امروز گردشگري در سطح استان به مرحله توفيق نرسيده است. 07/26/1396 - 21:23
نماينده مردم پاوه و اورامانات در مجلس به همراه رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان كرمانشاه و معاون فرماندار پاوه از فاز دوم طرح گردشگري روستاي نسمه بازديد كردند. 05/07/1396 - 23:39
اشتراک در نماينده اورامانات