نمایش 1 - 1 از 1
کاروان خدمت به اورامانات آمد/ روز پنجشنبه 14 بهمن 1395، با حضور رییس سازمان بهزیستی کشور، نماینده اورامانات و مسئولین استانی سه مرکز بهزیستی در استان کرمانشاه و یک واحد مسکن جهت سکونت دو معلول در روستاي بياشوش جوانرود افتتاح شد. 11/15/1395 - 01:23
اشتراک در کاروان خدمات