نمایش 1 - 1 از 1
انفرادی خبر داد: امسال ۶۷۵ میلیون ریال اعتبار برای ارتقای سطح آموزشی، فرهنگی و تربیتی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد شهرستان پاوه سرمایه گذاری وهزینه شده است. 10/18/1395 - 19:53
اشتراک در برنامه فرهنگی