نمایش 1 - 1 از 1
نادری در گفتگو با هزارماسوله مطرح کرد: نماینده پاوه و اورامانات در مجلس گفت: نماینده پاوه و اورامانات در مجلس گفت: بخاطر وجود مشکلات و گرفتاری های منطقه از رئیس جمهور شکایت کردم. 10/08/1395 - 19:37
اشتراک در مشکلات منطقه