نمایش 1 - 1 از 1
بارش باران پاییزی موجب آب گرفتگی جداول و خسارت به مغازه در بازارچه مرزی پاوه شد. 09/11/1395 - 16:04
اشتراک در خسارت به مغازه داران