نمایش 1 - 4 از 4
بمناسبت روزجهانی داوطلبان؛ کاروان سلامت وویزیت وداروی رایگان بمناسبت روزجهانی داوطلبان در روستای مله آوره بخش مرکزی جوانرود توسط واحد داوطلبان جمعیت هلال احمرشهرستان جوانرود اجرا گردید. 09/14/1395 - 20:37
در اقدامی مردم عشایر روستای نوریاب شهرستان پاوه در منطقه " پیازدول" ، ویزیت و درمان رایگان شدند. 06/20/1395 - 01:39
در اقدامی مردم عشایر روستای نوریاب شهرستان پاوه در منطقه " پیازدول" ، ویزیت و درمان رایگان شدند. 06/17/1395 - 01:26
در اقدامی مردم عشایر روستای زردویی شهرستان پاوه در منطقه " وزه پوچ" و " ویراش" ، ویزیت و درمان رایگان شدند. 05/21/1395 - 11:35
اشتراک در ویزیت رایگان