نمایش 1 - 2 از 2
انفرادی خبر داد: امسال ۶۷۵ میلیون ریال اعتبار برای ارتقای سطح آموزشی، فرهنگی و تربیتی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد شهرستان پاوه سرمایه گذاری وهزینه شده است. 10/18/1395 - 19:53
مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) پاوه: مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان پاوه گفت: در حال حاضر بیش از ۲ هزار و ۷۳۷ خانوار نیازمند در شهرستان پاوه از حمایت های کمیته امداد بهره مند می شوند. 05/18/1395 - 20:15
اشتراک در کمیته امداد پاوه