نمایش 1 - 2 از 2
مدیر آموزش و پرورش پاوه گفت: 1403 داوطلب پسر و دختر در رشته های علوم ریاضی وفنی ،علوم انسانی ،هنر،علوم تجربی ،زبان خارجه در 3 حوزه برگزاری کنکور سراسری، در شهرستان پاوه به رقابت می پردازند. 04/23/1395 - 17:25
مدیر آموزش و پرورش پاوه: مدیر آموزش و پرورش پاوه گفت: 1403 داوطلب پسر و دختر در رشته های علوم ریاضی وفنی ،علوم انسانی ،هنر،علوم تجربی ،زبانه خارجه در 3 حوزه برگزاری کنکور سراسری، در شهرستان پاوه به رقابت می پردازند. 04/06/1395 - 19:24
اشتراک در شرکت کنندگان