نمایش 1 - 2 از 2
جاده نامناسب مسیر لشکرگاه به مزران جهت ایجاد خط ارتباطی با روستاهای پایین دست شهر جوانرود و بخش کلاشی و سهولت در رفت و آمد روستاییان این منطقه به شهر باینگان از عمده مطالبات مردم شهر باينگان مي باشد كه در طول چندين سال به مسئولين اين خواسته هاي خود را ارائه داده اند كه به نتيجه نرسيده است. 06/15/1396 - 23:12
یادداشت/ ایمنی راه ها و ایجاد بستر لازم و مناسب برای حمل و نقل جاده ای همواره از ملزومات سفرهای ایمن برای عموم شهروندان است که سازمان ها و نهادهایی موظف به احداث و ایمنی و نگه داری آنها خواهند بود. 11/05/1394 - 23:51
اشتراک در جاده نامناسب