نمایش 1 - 1 از 1
دکتر مجید درویشی: دکتر مجید درویشی گفت: حماسه نهم دی ماه به عنوان یک حرکت که دست فتنه گران را از خاک پاک مملکت ما خارج شود، قاطعانه حمایت کرده و خواهم کرد. 10/01/1394 - 10:07
اشتراک در حماسه نهم دی