نمایش 21 - 23 از 23
در چهارمین روز از ثبت نام انتخابات؛ در چهارمین روز از ثبت‌نام انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه پاوه و اورامانات تا پایان وقت اداری امروز در فرمانداری‌ پاوه نریمان رحمانی، دکتر نورالدین یوسفی و محمد عزیز محمدی هم ثبت نام کردند. 10/01/1394 - 14:27
در چهارمین روز از ثبت نام انتخابات؛ در چهارمین روز از ثبت‌نام انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه پاوه و اورامانات صبح امروز در فرمانداری‌ پاوه کیومرث مرادی هم ثبت نام کرد. 10/01/1394 - 12:44
در حوزه انتخابیه پاوه و اورامانات؛ ثبت‌نام نامزدهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه پاوه و اورامانات از صبح امروز در فرمانداری‌ پاوه و وزارت کشور آغاز ‌شد. 09/28/1394 - 15:27

صفحه‌ها

اشتراک در پاوه و اورامانات