پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله21:05 - 1401/05/10
مرادی خبر داد:

معافیت تمامی واحدهای تجاری پاوه، از کلیه عوارض سالیانه

شهردار پاوه گفت: تمامی واحدهای تجاری سطح شهر، از کلیه عوارض سالیانه معاف می شوند.

به گزارش هزارماسوله ،شهردار پاوه در گفتگویی با خبرنگار ما اظهار کرد: در اجرای بند 3 مصوبات جلسه شماره 11 مورخ 1400/11/06 شورای اسلامی شهر پاوه، تمامی واحدهای تجاری سطح شهر، از کلیه عوارض سالیانه معاف می شوند.

سالم مرادی افزود: این مصوبه تنها به شرط مراجعه و پرداخت بدهی تا پایان سال جاری،  خواهد بود که این واحدهای تجاری بابت کلیه عوارض سالیانه مربوط به سال۹۵ و قبل از آن (اعم از عوارض نوسازی، پسماند، کسب و پیشه و حق افتتاحیه کسب) معاف خواهند بود.

وی گفت:  همچنین از سال۹۶ تا پایان سال جاری مشمول بخشودگی ۵۰ درصدی می‌ شوند.

مرادی در پایان گفت: لذا از مالکان تمامی واحدهای تجاری سطح شهر درخواست می‌گردد جهت بهره‌مندی از بخشودگی‌های فوق به شهرداری مراجعه نمایند.