پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله19:21 - 1401/02/02

هشدار جدی شهردار پاوه به عاملین ساخت و ساز غیر مجاز

شهردار پاوه جلوگیری از تضییع حقوق عامه شهروندان، با برخورد قاطع با تخلفات ساختمانی را از اولویت‌های شهرداری پاوه عنوان و به تمامی سازندگان واحدهای ساختمانی هشدار داد که قبل از انجام هر کاری اقدام به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری نموده و سپس بر اساس پروانه صادره، ساخت و ساز بنای خود را تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار دهند.

به گزارش هزارماسوله ،مهندس مرادی شهردار پاوهدر گفتگویی با خبرنگار ما عنوان کرد: به منظور حفظ سیما و منظر و چشم‌انداز کم‌نظیر شهر پاوه و نیز جلوگیری از تضییع حقوق عامه شهروندان، اجازه نمی‌دهیم ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در پاوه مغفول بماند و با ساماندهی و فعال نمودن پلیس ساختمان، بندهای این ماده قانونی را علیه متخلفان ساختمانی به صورت کامل اجرا و به صورت قاطع از ساخت و سازهای غیر مجاز و خارج از ضوابط و غیر‌متعارف در سطح شهر جلوگیری به عمل خواهیم آورد.

مهندس مرادیبا اشاره به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، لزوم اخذ پروانه ساخت واحد ساختمانی از شهرداری قبل از هر اقدامی و ساخت و ساز مطابق مشخصات مندرج در پروانه ساختمانی صادره را مورد تأکید قرار داده و هشدار داد: اکیدا توصیه می‌گردد سازندگان واحدهای ساختمانی به این مهم توجه کافی داشته باشند و رعایت مجدانه قانون ‌را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند؛ چرا که در غیر اینصورت به عنوان تخلف قابل پیگرد قانونی بوده و با ممانعت شهرداری مواجه و سرمایه آنها به هدر خواهد رفت.

شهردار پاوه ادامه داد:همه ما باید توسعه متوازن شهر را سرلوحه کار خود قرار دهیم و ایجاد و تحقق این امر جز با رعایت قوانین مصوب امکان‌پذیر نخواهد بود؛ لذا ما به نوبه خود در شهرداری به صورت جدی برابر قانون برخوردهای قاطعی با متخلفان خواهیم داشت و نخواهیم گذاشت آینده شهر و توسعه متوازن آن و نیز حقوق قانونی عموم شهروندان دستخوش سودجویی برخی متخلفان شود.