پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله22:01 - 1400/11/01

راه ارتباطی دهستان شرام پاوه بازگشایی شد

راه ارتباطی دهستان شرام پاوه برای بار دوم بازگشایی شد.

به گزارش هزارماسوله ،شورای روستای هانی گرمله در گفتگویی با هزارماسوله اظهار داشت: عصر امروز استاندار کرمانشاه جهت کمک رسانی به مردم روستاهای مرزی ما وارد روستای هانی گرمله شد.

 

عثمان امینی نیا افزود: استاندار کرمانشاه بر بازگشایی هرچه سریع راه ارتباطی دهستان شرام تاکید کرد و خوشبختانه هم اکنون راههای ارتباطی این دهستان برای بار دوم بازگشایی شد.

 

وی گفت: پیش از این یک بار این راه ارتباطی بازگشایی و با بارش مجدد برف مسدود و هم اکنون هم  با کمک مسئولین مربوطه این محور ارتباطی ؛بازگشایی شد.

 

وی در پایان گفت:  اینجانب به عنوان نماینده مردم این روستاها از امام جمعه محترم ؛ استاندار؛ فرماندار پاوه  ؛ رئیس اداره راهداری و بقیه مسئولین که کمک یار ما بودند تقدیر و تشکر می کنم.