پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله00:42 - 1400/10/26

گزارش تصويري از بارش برف در شب هاي زمستاني پاوه

تصاويري از بارش برف در شب هاي زمستاني پاوهانتشار داده مي شود.

به گزارش هزارماسوله ،تصاويري از بارش برف در شب هاي زمستاني پاوهانتشار داده مي شود.