پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله09:32 - 1400/06/20

جاده شرکان به نوسود وصل شد

بعد از تلاش های فراوان دست اندرکاران جاده دسترسی شرکان به نوسود وصل شد.

به گزارش هزارماسوله ،رئیس شورای شهر نوسود به خبرنگار ما گفت: بعد از تلاش های فراوان دست اندرکاران؛ جاده دسترسی شرکان به نوسود وصل شد.

وی افزود: دراین راستا از تلاش های مستمر جناب آقای دکتر آرش لهونی نماینده محترم به جهت تأمین اعتبار این پروژه و همچنین از فرماندار ،بخشدار ،رییس راه و ترابری ،پیمانکار طرف قرارداد پروژه گاز،دهیار و شورای شرکان ،مردم نجیب شرکان و همه کسانی که به هر نحوی همکار و همراه این پروژه بوده اند نهایت تشکر و قدردانی را داریم.