پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله00:15 - 1400/06/20
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاوه :

۱۸۰ نفر از اهالی روستای دشه دچار مسمومیت شدند

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاوه به هزارماسوله گفت: ۱۸۰ نفر از اهالی روستای دشه دچار مسمومیت شدند.

به گزارشهزارماسولهدکتر سلیمی به خبرنگار ما گفت:  هم اکنون در بیمارستان سه پزشک عمومی و دو پزشک متخصص ارولوژی و اطفال جهت ویزیت افراد روستای دشه حضور دارند.

 

وی افزود: تاکنون در بیمارستان ۱۱۴ نفر ویزیت شده اند و ۱۱ نفر از آنها تحت نظر هستند .

 

وی گفت: در روستا نیز حدود ۸۰ نفر به پزشک مستقر در روستا مراجعه کرده اند، که حدود ۱۴ نفر از آنها هم در روستا و هم در بیمارستان ویزیت شده اند.

 

وی ادامه داد:به طور کلی حدود ۱۸۰ نفر از اهالی روستا در جریان آلودگی آب شرب، دچار مسمومیت شده بودند.