پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله23:19 - 1400/06/16
شهریار بهشتی زاده خبر داد؛

استان کرمانشاه مشمول تسهیلات ودیعه مسکن نمی شود

شهریار بهشتی زاده گفت: استان کرمانشاه مشمول تسهیلات ودیعه مسکن نمی شود.

به گزارش هزارماسوله ،رئیس بانک ملی مرکزی پاوه به خبرنگار ما گفت؛ متاسفانه شهروندان محترم بدون اطلاع از کم وکیف مراتب در سایت ودیعه مسکن وام ۲۵ میلیون تومانی با صرف هزینه هایی چند ثبت نام می نمایند وهنگام مراجعه به بانک ملی پاوه وقتی با جواب منفی مواجه می شوند، به شدت نگران می شوند.

 

شهریار بهشتی زاده گفت: در تاریخ سوم شهریورماه سال جاری بخشنانه ای واصل گردیده که در آن قید گردیده بودجه ی استان کرمانشاه تمام شده وبه عبارتی اعتباری جهت تخصیص در سطح استان وبالاخص پاوه وجود ندارد.

 

وی افزود: از آنجائیکه شهروندان بدون اطلاع قبلی با تهیه مدارک مثبته اهتمام می ورزند و بمنظور اجتناب از وارد شدن هزینه های مازاد، مراتب به همشهریان محترم ابلاغ فرمائید تا دچار هزینه های مضاعف «مالی واتلاف وقت» نگردند.