پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله23:17 - 1400/06/16
سامیان:

کرونا ویروس نیست که انسان می کشد

مسول واحد بیماریها شبکه بهداشت و درمان پاوه گفت: این کرونا ویروس نیست که انسان می کشد نتیجه سهل انگاری وبی توجهی عده ای باعث این مرگ ومیر ها وبستری ها بیشتر می شود.

به گزارش هزارماسوله ، مسول واحد  بیماریهای شبکه بهداشت و درمان پاوه  در گفتگویی با خبرنگار ما اظهار داشت: واکسن ها به عنوان مهمترین وساده ترین راه مبارزه با بیماری کرونا شناخته می شود.واکسیناسیون یکی از بهترین راههای محافظت از خود ودیگران در برابر بیماری کرونا است.

 

کیوان سامیان افزود: واکسنها به سیستم ایمنی آموزش می دهد تا ویروس راشناسایی کرده وبدون ابتلا به بیماری در برابر آن آنتی بادی بسازد.بعد از واکسیناسیون بدن آماده مبارزه با ویروس است واگر بعدا"با ویروس مواجهه یابد باعث پیشگیری از ایجاد بیماری می گردد.

 

وی گفت: در مطالعه ای که در هفت شهر کشور برای اثر بخشی واکسنهای آسترازنکا؛سینوفارم؛کوبرکت؛اسپوتنیک انجام شد اثر بخشی واکسن در پیشگیری از بستری ها۸۸/۶درصد بود.وباعث کاهش بستری بیماران در این شهرها شده است.همچنین بر اساس بررسی های صورت گرفته در بیمارستان وشهرستان پاوه اکثر افرادیکه بدحال وبستری می شوند افرادی هستند که یا واکسن تزریق نکردند ویا فقط یک دوز واکسن تزریق کردند.

 

وی ادامه داد:  واکسنهای کرونا در دو نوبت تزریق می شوند  وزمانی ایمنی ایجاد می شود که هر دو نوبت واکسن تزریق شود.لذا افرادیکه فقط یک نوبت واکسن تزریق کردند لازم است پروتوکل ونکات بهداشتی رعایت نمایند. در واقع این کرونا ویروس نیست که انسان می کشد نتیجه سهل انگاری وبی توجهی عده ای باعث این مرگ ومیر ها وبستری ها بیشتر می شود.

 

سامیان در پایان گفت: در شهرستان پاوه هر سه نوع واکسن(آسترازنکا؛سینوفارم؛کوبرکت)موجود می باشد لذا از تمام همشهریان گرامی درخواست می شود جهت جلوگیری از مبتلا شدن ومرگ عزیزانشان وپیک های بعدی بیماری به مراکز بهداشتی درمانی وسالن های تجمیعی مراجعه نمایند.