پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله00:51 - 1400/05/26

امید محمدی شهردار شهر بانه وره شد

امید محمدی شهردار شهر بانه وره ابقا شد.

به گزارش هزارماسوله ،طی جلسه ای، شهردار شهر بانه وره با رای قاطع پنج نفراعضای شورا انتخاب شد.

 

در این جلسه مصوب شد امید محمدی شهردار کنونی، ابقا شود.

گفتنی است مهندس امید محمدی دارای مدرک کارشناس ارشد عمران و شهردار دوره پنجم شورای اسلامی شهر بانه وره بود که مجددا با رای قاطع به عنوان شهردار بانه وره ابقا شد