پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله22:55 - 1400/03/19
دادستان پاوه:

کاندیداها؛ برنامه هایشان را از طریق شبکه های مجازی ارائه دهند/تمامی جبهه استکبار در پی مایوس نمودن مردم ایران هستند

دادستان پاوه گفت: کاندیداها برنامه هایشان را از طریق شبکه های مجازی و فناوری الکترونیکی به مردم ارائه دهند .

به گزارش هزارماسوله ،دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پاوه در جلسه ی توجیهی کاندیدهای شوراهای شهری پاوه و شهرهای تابعه با بیان اینکه منتخبین شوراهای شهر و روستا مسئولیتی خطیر بر عهده دارند ؛و شوراها باید تابع قوانین و مقررات مربوطه بوده بر اساس آن عمل نمایند . اظهار داشت:  تمامی جبهه ی استکبار در پی مایوس نمودن مردم ایران و سوق دادن آنها به عدم شرکت در انتخابات بسیج شده است ؛ کسی که خود را به محک رای مردم می سپارد فردی است با جسارت زیاد؛ اعضای منتخب شوراهای شهر و روستا باید به آراء مردم بعنوان امانتی بزرگ نگاه کنند . 

نوید صحرائی  افزود: تعدادی از اعضای شوراهای قبلی به دلیل عدم موفقیت و عدم اجرای قوانین موفق عمل نکرده و عاقبت به خیر نشده اند و گاهاً به دلیل این عملکرد منفی به آنها پشت نموده اند .

وی گفت: در تبلیغات خود در این هفت روز رسمی تبلیغات از ارائه ی موارد غیر اخلاقی و غیر منصفانه خودداری و پرهیز نمایید .

وی ادامه داد: برنامه هایتان را از طریق شبکه های مجازی و فناوری الکترونیکی به مردم ارائه دهید .

وی افزود: مردم به چنان فهمی رسیده اند که امروز برنامه ی کاندیدها را توجه نمایند و فردا عملگرایی و اجرای آن برنامه را مطالبه نمایند .

صحرایی اضافه کرد: منتخبین در فرجه ی زمانی انتخاب تا آغاز رسمی فعالیت شوراها در تابستان قوانین و مقررات مربوط به شوراهای شهر و روستا را مطالعه نمایند .

وی گفت: لازم است اعضای منتخب شوراهای شهر و روستا تمامی عملکردهای خود را تمامی رفتارهای حقوقی خود را و تمامی صحبتهای رسمی خود را بر مدار قوانین موضوعه قرار دهند

وی در پایان گفت: بر اساس مواد 33 و 34  قانون انتخابات یک شعبه ویژه و یک قاضی ویژه برای جرایم انتخاباتی در شهرستان تعیین شده است .

وی افزود: قانون گذار 17 جرم انتخاباتی را تعیین نموده که کاندیداها باید به آنها توجه ویژه داشته باشند—