پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله22:42 - 1400/03/19
ایده پور در جلسه ی توجیهی کاندیدهای پاوه:

بیش از 75 نفر کاندید انتخابات شوراهای شهری در شهرستان پاوه هستند

در جلسه ی توجیهی کاندیداهای ششمین دوره ی انتخابات شوراهای اسلامی شهر پاوه و شهرهای تابعه ی شهرستان گفت : بیش از 75 نفر کاندید انتخابات شوراهای شهری در شهرستان پاوه هستند

به گزارش هزارماسوله ، ایده پور در جلسه ی توجیهی کاندیداهای ششمین دوره ی انتخابات شوراهای اسلامی شهر پاوه و شهرهای تابعه ی شهرستان اظهار داشت : کشورمان امروز در شرایط سخت و حساسی قرار دارد ، حساسیت در مناطق حاشیه ایی و پیرامونی بسیاربیشتر از مرکز است .

ایده پور افزود: رسیدگی به امور شهرداری ها یکی از ماموریتهای شوراهای شهری است شوراهای شهری ماموریتهای خطیر دیگری نیز دارند .

وی گفت: بیش از 75 نفر کاندید انتخابات شوراهای شهری در شهرستان پاوه می باشند .

 

وی ادامه داد: شرایط مناطق پیرامونی و مرزی امروز بسیار حساس است استکبار جهانی رسانه های بین المللی استکباری و معاندین تبلیغات بسیار گسترده ایی را برای عدم کاندیداتوری مردم مناطق مرزی و پیرامونی در ششمین دوره ی انتخابات شوراهای شهر و روستا به راه انداخته بودند که با حضور شما عزیزان و سایر کاندیداها این توطئه مضمحل گردید .

وی افزود: خشکسالی ، کرونا ، کمبودها وجود دارند اما برای رفع این اثرات این مشکلات باید تلاش نمود و یکی از  راههای رفع موانع شرکت در انتخابات و انتخاب درست است  و معاندین این را نمی خواهند .

فرماندار پاوه ادامه داد: سعی وزارت کشور این بوده که اکثریت قریب به اتفاق دوستان کاندیدا تایید صلاحیت شوند و از امروز ما با هم همکار هستیم برای پیشبرد امر انتخاباتی سالم و پرشور و از فردا نیز تبلیغات کاندیداهای شوراهای شهر و روستا رسماً آغاز می گردد .

وی اضافه کرد: در این انتخابات سطح اشتباهات با توجه به تجربه ی پنج دوره ی انتخابات قطعاً بسیار کمتر خواهد بود .

ایده پور تصریح کرد: در یک هفته ی تبلیغات رسمی کاندیدهای شورای شهر باید برنامه های عملی و کاربردی خود را ارائه نمایند .رسیدگی به امورات شهرداری ها فقط یکی از ماموریتهای شورهاست نه همه ی ماموریتهای آنها .از تخریب همدیگر و شوراهی قبلی که مجال دفاع از خود را در این ایام ندارند پرهیز نمایید انرژی خود را بر روی معرفی خود هزینه نمایید . .

وی خاطر نشان کرد: مردم شهرهای ما امروز دیگر دقیق رای می دهند آنها دیگر به قوم گرایی رای نخواهند داد بلکه اکثریت قریب به اتفاق مردم شهرهای ما به برنامه های کاندیداها رای می دهند .بسیار خوشحال هستیم که خانمها نیز در این انتخابات حضوری پر شور دارند و در یکی از روستاهای باینگان تمام کاندیداهای روستا خانم هستند.

وی در پایان گفت: هر کس توسط مردم انتخاب گردید وکیل و نماینده ی مردم است و متعهد به برنامه های ارائه داده شده ی خود و متعهد به مردم است .—