پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله13:14 - 1400/03/13
دکتر پیر صاحب در گفتگو با هزارماسوله؛

آلودگی آب هانی کوان برطرف شده است

طراح پروژه انتقال آب هانی کوان به پاوه گفت: کیفیت آب این چشمه هم اکنون خوب شده است و حتی می توان گفت که بدون تصفیه؛ کلرزنی گردد.

به گزارش هزارماسوله ،طراح پروژه انتقال آب هانی کوان به پاوه نیز به خبرنگار ما گفت: آلودگی آب هانی کوان ناشی از فاضلاب پاوه و روستاهای نسمه و خانقاه بود که هم اکنون آلودگی آب هانی کوان از سرچشمه اصلی کم شده است.

دکتر پیر صاحب افزود: کیفیت  آب این چشمه هم اکنون خوب شده است و حتی می توان گفت که بدون تصفیه؛ کلرزنی گردد و تصفیه خانه هم به خوبی کار می کند که این دو عامل باعث شده است که اکنون آب هانی کوان هیچ مشکلی نداشته باشد.

وی گفت: اما کلرزنی این آب انجام میشود و می توان گفت که در حد آب سراب هولی می باشد و هیچ فرقی با آب سراب هولی ندارد .

وی ادامه داد: هم اکنون شیر فلکه ورودی آب هانی کوان به منبع سراب هولی که خراب شده بود در حال تعمیر است که در کنار آن با کلرزنی آب تصفیه خانه؛ آبفا نیز می تواند جهت آزمایش آب؛ نمونه گیری انجام دهد.

پیر صاحب در پایان گفت: به طور کلی از لحاظ کیفیت؛ آب هانی کوان خوب شده است و همچنین تصفیه خانه که به خوبی کار می کند با کلرزنی آب هانی کوان می تواند پس از تعمیر شیر فلکه سراب هولی؛ وارد مدار قرار بگیرد.