پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله12:44 - 1400/03/13

ئاڵمان دماو ۱۰۰ ساڵێ لواچیری؛

"هایکوماس"وەزیرو کاروبارو بەرو ئاڵمانی،داواو چەنە ویەردەش کەرد جە کەسوکارو ئی قوربانیانە و واتش:بێ گومان ئی کەردەوە،(جینوساید) فرە سەخت و بێ ڕەحمانە بیەن.

به گزارش هزارماسوله ،یوەمین کۆمەڵ کوشی(genocide) مەردمو نامیبیای جە سەرەتاو سەدەو ۲۰یەنە دەوڵەتو داگیرکەر و ئێستعماری ئاڵمانی دماو ۱۰۰ ساڵێ لواچیری و ماچۆ کوشتارو مەردمو وەڵاتو نامیبیای(سەرو ۱۰۰ هەزار کەسێ جە دوێ قەومێ"ناما"و"هیریرو")ی بەدەسی ئاڵمانیەکان،جینوساید بیەن و جە مەردمو ئی وەڵاتەیە داوای بەخششی مەکەرۆ و پەی نیشان دای و بە ڕەسمیەت ئەشناسای"ڕەنجی بێ ڕادەوخەڵکو ئی وەڵاتیە"،یەک میلیارد یورۆ تەرخان مەکەرۆ پەی یانەوەی و کەسوکارو ئی دوە هۆزەیە. 

"هایکوماس"وەزیرو کاروبارو بەرو ئاڵمانی،داواو چەنە ویەردەش کەرد جە کەسوکارو ئی قوربانیانە و واتش:بێ گومان ئی کەردەوە،(جینوساید) فرە سەخت و بێ ڕەحمانە بیەن.

 ئی کوشتارە بێ بەزەیانە ساڵانو ۱۸۸۴ تا ۱۹۱۵ ی عیسایی بە دەسی شارەک نشینێ ئاڵمانی ڕوەش دان و بە واتەو فرەو تاڕێخەنویسان یوەمین کومەڵ کۆشی سەدەو ۲۰یەن کە جە ئافریقانە و بەدەسی ئاڵمانیان قۆمیان و بە"جینوسایدی جە ویرشیەی و فەراموش بیەی"نامێش مەوەران.

 ئاڵمان و نامیبیا وەڵتەرۆ یانی ساڵەو ۲۰۱۵ی عیسایی جەبارەو بەڕەسمیەت ئەشناسای ئی کومەڵ کوشیه و هەرپاسە وجارای غەرامەتی و جوبرانو خسارەتی، قسەوباسشا کەردەبێ و ساڵەو ۲۰۱۸یچ جە لاو ئاڵمانیوە ئەوەمەنەو ئاسارو قوربانی(جمجمە و کاسەو سەرەی و...) ئی جنایەتیه کیاستەو وڵاتو نامیبیای بیەبێ! پەنەوازەن بواچیو گفتوگۆ میانو ئی دوە وەڵاتەیە نزیکو پەنج ساڵێش خواینا. 

ئاڵمانیێ میانو ساڵەو ۱۸۸۴ تا ۱۹۱۵ی عیسایی بەشێ گەورە جە پانیشتووەرنیشتی(جنوب غرب) سەرزەمینو ئافریقایشان گێرتەرە و داگیرشان کەرد کە هەزاران کەسێ چی ماوەنە بە بەدتەرین شێوە،یا ئەشکەنجە کریاینێ یا کوشیاینێ.