پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله10:56 - 1400/03/05

۷ کەسێ جە نامزەدێو ئینتخاباتو ڕیاسەت جمهوری ۱۴۰۰و ئێرانی جە لاو شۆراو نگابانی دیاری کریای

ستادو ئینتخاباتو ئێرانی جە هاگاداری شمارەو ۱۵ی،نامێ حەفت کەسێ جه نامزەدیو ئینتخاباتو ۱۳مین دەورەو ڕیاسەت جمهوریش دای کە جە لاو شۆراو نگابانی تەییدسەڵاحیەتێ بیەنێ.

به گزارش هزارماسوله ، جه پایگاو هاگادارکەردەی وەزارەتو کشوەرو ئێرانی ئامەن کە:جە ڕاستاو مادەو ۶۰و قانونو هۆرچنیەو ڕیاسەت جمهوری،بە هاگاو مەردمو شەریفو ئیرانی میاونمێ کە نامێ ئا کەسانە کە جە لاو شۆراو نگابانی تەییدسەڵاحیەتێ بیەنێ،بە ڕزەو حڕوفو ئەلفبێ پیجۆرەنە: ئاغای سەعیدی جەلیلی-کوڕو موحەمەدحەسەنی به کودو شمارەو ۲۲ێ ئاغای موحسێنی ڕزایی میرقاێد-کوڕو نەجەفی به کودو شمارەو ۴۴ی ئاغای سەیێد ئێبراهیمی ڕەییس الساداتی(ڕەییسی)-کوڕوسەییدحاجی بە کودو شمارەو ۳۳ێ* ئاغای عەلیڕزا زاکانی "کوڕو حوسەینی" به کودو شمارەو ۵۵ی ئاغای سەییدئەمیرحوسیەنی قازی زادەی هاشمی-کوڕو سەییدحەسەنی بە کودو شمارەو۶۶ی ئاغای موحسێنی میهرعەلی زادە-کوڕو ڕەحیمی بە کودو شمارەو ۷۷ی ئاغای عەبدولناسری همەتی-کووڕو ئەحمەدعەلی به کودو شمارەو ۸۸ی 

 

بە پاو مادەو ۶۶و قانونی,فەعالیەت و هەرمانێ ئینتخاباتی نامزەدێو ڕیاسەت جمهوری ڕەسمەن چا وەختەی جه لاو وەزارەتو کشوەری دیاری کریای,دەس پەنە مەکەرۆ و تا ۲۴ سەعاتێ وەڵێو ڕەی گیرتەی میاوۆ کۆتایی.

 

 ۱۳مین دەورەو هۆرچنیەی ڕیاسەت جمهوری ئێرانی و ۶مین دەورەو هۆرچنیەی شۆرای ئیسلامی شار و دەگای,۲۸ خوردادو(چیڵکڕ)۱۴۰۰ی ڕۆجیاری جە سەرتاسەرو ئیرانیەنە مەلۆڕاوە.