پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله19:45 - 1400/03/03

اهداء بیش از 36 دستگاه تبلت به دانش آموزان کم بضاعت

با حضور مهندس ایده پور فرماندار و سرهنگ دوستی فرمانده سپاه ناحیه ی پاوه ، شهابی مسئول بازرسی فرمانداری و جمعی دیگر از مسئولین و خیرین و خانواده های تحت پوشش کمیته ی حضرت امام (ره) در سالن کمیته ی امداد پاوه تعداد 36 دستگاه تبلت به دانش آموزان تحت پوشش کمیته اهداء گردیدند .

به گزارش هزارماسوله ،شیخ الملوک مدیر کمیته ی امداد  پاوه در آیین اهدای این تجهیزات آموزشی الکترونیکی گفت :ماموریت کمیته ی امداد حضرت امام (ره) کمک به نیازمندان و مدد جویان با حفظ کرامت و شخصیت است

وی افزود: کمیته ی امداد بهترین امانتدار صدقات خیرین است و خیرین مطمئن هستند که امانت آنها در اسرع وقت به دست افراد و خانواده های نیازمند می رسد .

وی گفت: تکریم ارباب رجوع و خانواده ها و افراد تحت پوشش کمیته ی امداد یکی از شاخصه های کمیته است و خواست ما در کمیته ی امداد شهرستان پاوه این است که این شاخصه ی مهم را به بهترین وجه عملی نماییم .

وی ادامه داد: کمیته ی امداد حضرت امام (ره) در طول برهه ی شیوع کرونا بصورت گسترده به خانوارها و افراد تحت پوشش مساعدتهای لازم را تحت عنوان بسته های معیشتی مختلف نموده است .

مدیر کمیته امداد پاوه اضافه کرد: کمیته ی امداد با کمک خیرین توانسته است برای دسترسی دانش آموزان خانواده های کم بضاعت به شبکه ی شاد دهها تبلت را به این دانش آموزان اهداء نماید که در این مرحله 36 دستگاه از این تبلت ها به دانش آموزان مقاطع مختلف اهداء می گردد.

وی در پایان گفت: از همه ی مسئولین به ویژه فرماندار محترم شهرستان و فرمانده محترم سپاه ناحیه ی شهرستان پاوه و هم چنین تمامی مسئولین و خیرین درخواست داریم برای افزایش کمک ها و مساعدتهای لازم به خانواده ی کمیته امداد حضرت امام (ره) در شهرستان پاوه ما را در این راه هم از نظر مادی و هم از نظر معنوی مساعدت نمایند