پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله22:41 - 1400/02/27

داریان؛ روستایی صادرکننده در دل کوه‌های پاوه

روستای داریان یکی از روستا‌های فعال شهرستان پاوه در زمینه پرورش ماهی و تولید صنایع دستی است، جوانان روستا با همکاری هم تعاونی را راه اندازی کرده اند و ماهانه محصولات خود را روانه بازا‌های داخلی و همچنین اقلیم کردستان می‌کنند. عکس ها از یاسر لطفی

به گزارش هزارماسوله ،روستای داریان یکی از روستا‌های فعال شهرستان پاوه در زمینه پرورش ماهی و تولید صنایع دستی است، جوانان روستا با همکاری هم تعاونی را راه اندازی کرده اند و ماهانه محصولات خود را روانه بازا‌های داخلی و همچنین اقلیم کردستان می‌کنند. عکس ها از یاسر لطفی