پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله17:19 - 1400/02/20

ایده پور در ستاد مسکن شهرستان پاوه : سه قوه کشور درگیر موضوع مسکن مهر پاوه هستند / شرکتهای تعاونی وضعیت اعضاء را تا پنجم خرداد مشخص نمایند

فرماندار پاوه در ستاد مسکن شهرستان پاوه گفت : سه قوه کشور درگیر موضوع مسکن مهر پاوه هستند .

به گزارش هزارماسوله ،ایده پور در ادامه ی این جلسه که مدیرکل تعاون ، معاون اداره ی کل مسکن و شهرسازی ، رئیس دادگستری و دادستان پاوه و سایر اعضای ستاد مسکن حضور داشتند افزود :

رئیس محترم قوه ی قضائیه ، جناب آقای مهندس بازوند استاندار محترم بعنوان نماینده ی قوه ی مجریه و نماینده ی محترم مردم اورامانات جناب آقای دکتر لهونی بعنوان نماینده ی قوه ی مقننه خواستار اتمام کار مسکن مهر و تحویل فوری منازل به مردم می باشند .

 

برابر مصوبه ی ستاد مسکن شهرستان کلیه ی اعضای شرکت تعاونی هایی که سهم آورده ی خود را تاکنون واریز ننموده اند موظف هستند تا پنجم خرداد 1400 مابقی سهم خود را واریز نمایند در صورت عدم واریز تا این موقع به منزله ی انصراف است .

 

بعداز اتمام مهلت مقرره ی اعلان شده ستاد مسکن شهرستان جهت تعیین نحوه ی جایگزین تعداد انصرافی ها اقدام و پس از ثبت نام اعضای جدید و واریز مبلغ سهم آورده و اتمام تعهدات شرکت های مذکور این شرکت ها منحل خواهند شد .

 

به منظور اتمام حجت به اعضایی که تاکنون سهم آورده ی خود را پرداخت ننموده اند مقرر گردید علاوه بر اعلان آخرین مهلت از طرف شرکتهای تعاونی و اداره ی تعاون شهرستان دادگستری نیز برابر لیست اعلامی از سوی شرکتهای تعاونی با اعضای مذکور تماس حاصل گردیده و مهلت مذکور به آنها اعلام گردد .

 

تاکنون یکصد و سیزده نفر از پرداخت سهم آورده ی خود عدول نموده اند .

 

در صورت عدم پرداخت سهم آورده از سوی اعضایی که تاکنون این سهم را واریز ننموده اند و با توجه به حضور نمایندگان سه قوه  و جایگزین شدن آنها توسط اعضای جدید و انحلال شرکت های تعاونی بعد از پایان پرداخت سهم توسط اعضای جدید هیچ مرجعی  بعد از آن پاسخگوی اعضایی که سهم خود را واریز ننمایند نمی باشد .

 

با توجه به اینکه چندین ده نفر معلول در شهرستان فاقد مسکن مناسب می باشد و به منظور مساعدت به این عزیزان مقرر گردید سه فقره فندانسیون باقیمانده مسکم مهر از طریق بهزیستی به این خانوارها واگذار گردد لازم است بهزیستی شهرستان و استان سریعاً از طریق مجاری مربوطه پیگیر موضوع تا حصول نتیجه ی نهایی بوده گزارش لازم را به ستاد مسکن شهرستان اعلان دارند