پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله18:15 - 1400/02/04

تعیین حد نصاب زکات مال و میزان زکات فطر و فدیه را برای سال جاری

حد نصاب زکات مال و میزان زکات فطر و فدیه را برای سال ۱۴۰۰ توسط شورای روحانیت شهرستان پاوه تعیین شد.

به گزارشهزار ماسوله، جمعی از علما و ائمۀ محترم جمعه و جماعت شهرستان پاوه به دعوتدفتر امام‌جمعۀ پاوه، در خصوص تعیینحد نصاب زکات،مقدار زکات فطروفدیهبه مدت ۲ ساعت باهم به بحث و گفتگو پرداختند.

در نتیجه و با هماهنــــــــگیشورای محتـــــــــرم روحانیـــت اهل سنت کرمانشاهو شهرستـــــــان‌هایروانسر، ثلاث باباجانی و سرپلذهاب که نشانه‌ای از وحدت اعضای محترم شورای روحانیت است،با توجه به اوضاع‌واحوال اقتصادی حاکم بر بازار؛مقرر گردید :

1- در رمضان سال جاریمقدار زکات فطر(سر فطره)برای هر فردحداقل ۱۵ هزار تومانو به مصداق آیۀ شریفۀ«فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ»برایکسانی که مصرف سالیانۀ آن‌ها بیشتر برنج است، قیمت دو و نیم کیلو برنج مصرفی خودرا شرعاً باید پرداخت نمایند.

2- مقدار فدیه برای کسانی که توان پرداخت را دارند، ۸ هزار تومان تعیین گردید.

3- حدنصاب زکات با طلای ۱۸ عیار ۹۰ میلیون تومان و با نقره ۱۴ میلیون تومان تعیین گردید.

لازم و ضروری و واجب استمؤمنین محترم و کسانی که خداوند ثروت و مالی به آن‌ها داده و صاحب ثروت و دکاکین و مال التجاره هستند، خداوند متعال را در نظر بگیرندو زکات مال خود را در این ماه رحمت پرداخت و اموال خود را پاک و رضایت پروردگار را تأمین نمایند.

در پایان اعلام شد اعزۀ محترم شورای روحانیت کرمانشاه، روانسر، ثلاث باباجانی و‌ سر‌پلذهاب در همین راستا اطلاعیۀای صادر فرمایند.