پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله01:48 - 1400/01/27

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری پاوه منصوب شد

طی حکمی سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری پاوه منصوب شد.

به گزارشهزار ماسوله، با حکمی ازسوی استاندار کرمانشاه « فرشاد شیخی» به سمت سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری پاوه منصوب شد.

 

در متن این حکم آمده است:
به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد فرماندار محترم، جنابعالی را به سمت  « سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری پاوه» منصوب می نمایم.