پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله17:03 - 1399/12/13
حسینی خبر داد:

توزیع ۲۰ تن برنج در سطح شهرستان پاوه

رئیس اداره صنعت؛معدن و تجارت شهرستان پاوه گفت: ۲۰ تن برنج هندی در جهت تنظیم بازار در سطح شهرستان پاوه توزیع می شود.

به گزارشهزار ماسوله، رئیس اداره صنعت؛معدن و تجارت شهرستان پاوه در گفتگویی با خبرنگار ما با اشاره به توزیع برنج در سطح شهرستان اظهار داشت: توزیع برنج تنظیم بازار به میزان ۲۰ تن برای شهرهای نوسود؛نودشه؛ بانه وره و باینگان آغاز شد.

 

مسلم حسینی افزود: مراکز عرضه برنج به منظور دسترسی تمامی شهروندان از مناطق مختلف این شهرها  و با رعایت پروتکل های بهداشتی انتخاب شده است.

 

وی گفت: از فردا به صورت رسمی هم این برنج در این شهرها توزیع خواهد شد.