پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله00:20 - 1399/11/28

ایده پور: تاخیر الحاق روستاها به پاوه؛ برخی مشکلات را افزایش داده است

فرماندار شهرستان پاوه گفت: ما در الحاق تاخیر داشته ایم و این تاخیر برخی مشکلات را هم اکنون افزایش داده است و در صورت عدم الحاق در سالجاری در سالهای آینده بسیار بیشتر می بودند .

به گزارشهزار ماسوله، فرماندار شهرستان پاوه در جلسه بررسی روند الحاق محلات دوریسان ، چورژی ، نسمه و سرکران به پاوه : 18 سال پیش تاکنون الحاق محلات دوریسان ، سرکران ، نسمه و چورژی در دستور کار بوده که ما امسال توانستیم مشکلات مربوطه را رفع و مصوبه ی این الحاق را از هیات وزیران بگیریم .

 

ایده پور افزود:پاوه فاقد ذخیره ی مسکونی واقعی است و در صورت عدم الحاق این محلات دچار خفگی فضای حیاتی و فضا – مکان می شد.عده ایی از افراد الحاق را امری اشتباه می دانند و به آن نقد دارند من از این دوستان سئوال دارم اگر الحاق صورت نمی گرفت راهکار چه می بود .

 

وی گفت: به دلیل نبود زمین مناسب در داخل شهر پاوه همین مردم پاوه مجبور شدند به این روستاهای الحاقی بروند و در آنجا بدون مجوز یا با مجوز ساختمان سازی نمایند .آیا دوستانی که با این الحاق مخالف هستند آما ساخت و ساز در داخل پاوه و در این روستاها را با هم مقایسه کرده اند .این روستاها با افزایش شدید جمعیت روبه رو بوده و هستند و زیر ساخت های لازم از جمله فاکتور جمعیت را برای تبدیل شدن به شهر دارند .و فرماندار بنا به درخواست ساکنین این روستاها که جمعیتشان از شهرهای نودشه ، نوسود و باینگان نیز بیشتر است مجبور است برای تبدیل شدن این روستاها به شهر اقدام نماید .

 

وی ادامه داد: آیا اگر دوریسان ، سرکران ، نسمه و چورژی هر یک یا دو به دو تبدیل به شهر های جدای از پاوه می شدند مشکلات بسیار بیشتر و مضاعف هم برای این روستاها و هم به ویژه برای پاوه نباید متصوربود مردم در این روستاها بصورت غیر قانونی ساختمان سازی کرده اند این ساختمانها در این روستاها فاقد هویت هستند یعنی هویتی فضا – مکانی ندارند نه می شود به آنها شهر گفت نه فاکتور روستا را دارند .

 

ایده پور اضافه کرد: هم اکنون نیز این روستاها از خدمات شهر پاوه استفاده می کنند بعنوان مثال در روز چند نفر برای امورات بهداشت و درمان به خانه ی بهداشت این روستاها مراجعه می کنند و چه نفر از ساکنین این روستاها به بهداری و بیمارستان پاوه مراجعت دارند .هم اکنون تاکسی پاوه به این روستاها خدمات می دهد و ما همه شاهد این موضوع هستیم .در این روستاها بسیاری از زیر ساختها آماده هستند سیستم دفع فاضلاب در این روستاها از سیستم دفع فاضلاب پاوه قوی تر است .

 

فرماندار پاوه افزود: ما با الحاق مذکور راه سود جویان را به تجاوز به عرصه های منابع طبیعی سد کردیم .اگر این روستاها جداگانه به شهر تبدیل می شدند پاوه دچار سکون در توسعه می شد .دهیاران ما در این روستاها چند برابر شهرداران شهرهای ما کار کرده و با مشکلات مختلفی دست به گریبان بوده اند .

 

وی افزود: اینجانب اعتقاد دارم ما در الحاق تاخیر داشته ایم و این تاخیر برخی مشکلات را هم اکنون افزایش داده است و در صورت عدم الحاق در سالجاری در سالهای آینده بسیار بیشتر می بودند .برای ایجاد زیر ساختهای خدمات عمومی در صورت نیاز باید منابع طبیعی در برخی نقاط زمین های لازم را در اختیار شهرداری قرار دهد

 

وی تصریح کرد: دادستانی برابر قانون در حال بررسی موضوع ارائه ی خدمات غیر قانونی دستگاههای خدمات رسان است در بسیاری از موارد مشخص شده مدیران دستگاههای مذکور در گذشته و گاهاً حال انشعابات را بر اساس مقررات مربوطه واگذار ننموده اند و بیشتر دوستانه و عشیره ایی بوده است اما این واگذاریها فعل خلاف بوده و هم اکنون بر همه مسجل شده که دادن این انشعابات مشکلات مختلفی را برای شهر و روستا فراهم نموده است .

 

وی افزود: دادستانی برای مقابله با این تخلفات ورود پیدا کرده است و بر اساس اختیاراتی که مقام قضایی به آنها داده است پیگیر می باشند .
برابر مطالعات و گرد آوری اطلاعات و داده ها مشخص شده که بسیاری از منتقدین الحاق این روستاها به شهر پاوه با آنارشی ساخت و ساز و ساختمان سازیهای بی ضابطه موافق هستند .در این روستاها هم ماده 56 و هم 35 نقص شده و هم به حرایم از جمله حرایم میراث فرهنگی و منابع طبیعی تجاوز شده است .اگر پرونده ایی در ماده 99 در جریان است لازم است سریعاً از طریق بنیاد مسکن به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده شود .شهرداری سریعاً و بدون فوت وقت ضمن شناسایی اقدام به تشکیل پرونده ی ماده صد برای ساخت و سازهای غیر مجاز در محلات جدید نماید .

 

وی در پایان گفت: اگر شهرداری می خواهد زمینی را به شهر الحاق نماید حتماً باید بر اساس فرآیندهای قانونی این پروسه را انجام دهد یعنی قبل از هر اقدامی باید از مرجع تصمیم گیر یعنی کمیسیون ماده ی 5 کسب تکلیف نمایذد در غیر این صورت انجام هر گونه اقدامی در میانه با قوانین مربوطه سنخیت ندارد .ادارات گاز ، برق ، آب و مخابرات باید جوابگوی واگذاری انشعابات غیر قانوی مربوطه به دادستانی باشند. دادستانی روند مروطه قانونی خود را آغاز نموده است .

 

لزوم طرح جامع بازنگری شده روستاهای الحاقی/برخی واگذاری انشعابات مشکلات پیچیده ایی را فراهم نموده است

 

عبداله زادهمعاون فرماندارنیز در این جلسه گفت: شهر پاوه جهت توسعه در آینده نیاز به طرح جامع بازنگری شده دارد اما تا طرح تفصیلی مصوب نشود این امر دست یافتن نیست لذا لازم است بصورت عاجل طرح تفصیلی پاوه تصویب گردد .

 

وی افزود: ارائه ی انشعابات غیر قانونی از طرف مدیران دستگاههای خدمات رسان مشکلات عدیده ایی را در آینده برای شهرها و روستاها فراهم می نماید لذا نباید واگذاری انشعابات مشکل دار از طرف مدیران نوعی مردمداری تفسیر شود هم اکنون برخی واگذاریها برای شهر پاوه و سایر شهرها و روستاهای شهرستان مشکلات بغرنج و پیچیده ایی را فراهم نموده است .
بسیاری از زیر ساخت ها از جمله معابر و کوچه ها آماده هستند در برخی از این روستاها کوچه ها به اندازه ی یک خیابان و معبر عرض دارند.

وی گفت: تا مجوز لازم از طرف شهرداری ها و بنیاد مسکن صادر نشده و مجوز واگذاری انشعاب از طرف شهرداری صادر نگردد ادارات خدمات رسان حق هیچگونه واگذاری انشعابات را تحت هیچگونه نام و شرایطی ندارند.
باید در اسرع وقت شهرداری پاوه وسایر شهرداری های شهرستان برای رفع مشکلات مشاغل و صنوف آلاینده و هم چنین اشتغالزایی اقدامات لازم را با همکاری سایر ادارات ذیربط به منظور ایجاد منطقه ی کارگاهی انجام دهند چرا که در صورت عدم اجرای منطقه کارگاهی در آتیه ی نزدیکی دو سوی پاوه و برخی شهرهای تابعه با تنگنای آلایندگی مواجه خواهند شد .

ایجاد اماکن عمومی در روستاهای الحاقی به پاوه؛ متصور نیست

 

در ادامه جهانبخش لطف الهیرئیس شورای شهرستان و عضو شورای شهر پاوهنیز گفت :متاسفانه جایی برای ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز در این روستاها باقی نمانده است .

 

وی افزود: برای ایجاد اماکن عمومی جایی در این روستاها متصور نیست. این محلات نیاز به مدرسه بیشتر ، مرکز بهداشتی ، سالن ورزشی و بسیار ی مکان عمومی و خدماتی دیگر دارند که به دلیل نبود زمین مناسب قابل اجرا نیست لذا لازم است در این خصوص با شهرداری همکاری شود .
به اندازه ی خود شهر پاوه با توجه به پراکندگی این مکانها شهرداری نیاز به نیروی پاکبان دارد که بودجه ی کافی در اختیار شهرداری نیست و لازم است در این خصوص با شهرداری همکاری شود .شهرداری پاوه هم اکنون نیز برای شهر پاوه با کمبود تجهیزات و ماشین آلات مختلف مواجه است لذا ضروری می نماید در خصوص تهیه ماشین آلات با شهرداری همکاری لازم مبذول گردد .

عدم همکاری شهروندان در محلات جدید؛ مانع بررسی پرونده ها می شود

 

شهردار پاوهنیز گفت: پلیس ساختمان پاوه متشکل از دو نفر می باشد که با توجه به حجم کار در شهر پاوه در صورت عدم همکاری شهروندان در این محلات جدید نمی توانند در یک پروسه ی مطلوب به پرونده ها رسیدگی نمایند. گاهاً به اجرائیات ما توهین می شود در حالی که آنها الزام به اجرای قانون و مقررات دارند . بدون اجرای قوانین و مقررات شهرداری خود شهروندان با مشکلات عدیده مواجه می شوند . انتظار همراهی و همکاری مردم و تمامی سازمانها و نهادها را در الحاق این محلات داریم.

تفکیک اراضی روستاهای الحاقی ؛به صورت غیر مجاز وقولنامه ایی ضورت گرفته است/مالکین ساختمانهای بدون مجوز می توانند پایان کار دریافت نمایند

 

مسئول واحد فنی شهرداری پاوهنیز در این جلسه اظهار داشت: برای الحاق سریع روستاهای چهارگانه به پاوه و تبدیل آنها به محلات شهر نیازمند کمک و مساعدت فوری و جدی فرماندار هستیم . به نظر میرسد هرچند الحاق این روستاها با تاخیر صورت گرفته اما مزایای الحاق بیشتر از معایب آن باشد .

 

مصطفایی افزود: در این روستاها بیشتر تفکیک های  اراضی بصورت غیر مجاز وقولنامه ایی انجام پذیرفته اند . بدیهی ست درخواستهای مردمی نیز در خصوص ساخت وساز در مقایسه با مقررات و ضوابط شهرسازی تناقض دارد .

در بررسی های انجام شده  بعد از الحاق مشخص شده که متقاضی برای ساخت و ساز در این محلات زیاد است و چون قبل از الحاق ساخت و سازهای  دارای پروانه روستایی و ساخت وسازهای بدون مجوز در زمین های قولنامه ای وبا هزینه ی کمتری نسبت به محدوده شهری انجام پذیرفته اند متقاضی ساخت و ساز کنونی نیز به دنبال آن شرایط خواهد بود و بدلیل اینکه بیشتر زمینهای این روستاها قولنامه ای و فاقد سند مالکیت تفکیکی هستند لازم است تا در خصوص صدور مجوز در زمین های قولنامه ای تصمیماتی اتخاذ شود تا بتوانیم بصورت قانونی نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام واز ساخت و سازهای غیر مجاز جلوگیری گردد.

 

وی گفت: با توجه به حجم کار شهرداری خود به تنهایی قادر به مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز در این محلات نیست و لازم است در صورت نیاز وبرای جلوگیری از تبعات اجتماعی موقع جلوگیری از اینگونه ساخت وسازها نیروی های محترم انتظامی با شهرداری همکاری نمایند .

 

مالکین ساختمانهای بدون مجوز می توانند پایان کار دریافت نمایند به شرطی که قبل از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ی صد شهرداری علاوه بررعایت اصول شهرسازی و بهداشتی   تاییدیه استحکام بنای خود را از نظر فنی از سازمان نظام مهندسی اخذنمایند  و در صورتیکه رای کمیسیون مبنی بر ابقای بنا باشد بعد از آن مراحل  و پس از پرداخت جرایم و حق وحقوق شهرداری  پایان کار صادر خواهد شد.