پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله19:29 - 1399/11/16
جهت حلوگیری از شیوع کرونا؛

تحویل اجناس خریداری شده، مبلمان نمایشگاه تا شنبه

جهت جلوگیری از شیوع کرونا کسانی که اجناس خریداری شده نمایشگاه مبلمان را با توجه به تعطیلی این نمایشگاه، تحویل بگیرند.

به گزارشهزار ماسوله، 

با توجه به دستور دادستان محترم شهرستان پاوه مبنی بر عدم تجمع و جضور فیزیکی در نمایشگاه، جهت جلوگیری از شیوع کرونا، آن دسته از عزیزانی که اقدام به خرید از نمایشگاه مبلمان نمودند، جهت تحویل کالاهای خود، با مدیریت نمایشگاه هماهنگی نموده و این اجناس خود را تحویل بگیرند. کسانی هم که قصد خرید دارند، از طریق فضای مجازی و تصاویری که در ذیل انتشار داده می شود، به انتخاب اجناس خود اقدام نموده و جهت تحویل با مدیریت نمایشگاه تا ۱۸ بهمن ماه، روز شنبه هماهنگی نمایند. از جناب دادستان محترم نیز نهایت تقدیر و تشکر را داریم.